Leef je leven

De dingen die ik wil uiten zijn zo prachtig en zuiver.

~  m.c. escher  ~

Je collega’s gaan er met jouw ideeën vandoor, je vrienden beslissen voor je en je hebt moeite om in bepaalde gezelschappen je mening eerlijk te zeggen. Assertief zijn betekent dat je voor jezelf op kunt komen op een rustige manier, zonder dat je daarbij iemand tegen de haren instrijkt of kwetst, en met gepast zelfvertrouwen je eigen mening kunnen zeggen. De meeste mensen hebben de neiging om te weinig of juist té assertief te zijn.

Het is niet zo dat je met assertief gedrag altijd krijgt wat je wilt. Maar de kans dàt je krijgt wat je wilt, wordt aanzienlijk vergroot; assertief zijn biedt je de meeste kans op succes en vergroot je zelfvertrouwen.

Al onze trainingen besteden aandacht aan het verder ontwikkelen van assertief gedrag. Omdat we het belangrijk vinden dat je weet wat je wilt en hoe je dit met gepast zelfvertrouwen kunt uiten. Zodat je je eigen leven leeft.

Onze trainingen zijn gericht op inzichten verkrijgen in je eigen gedrag en het effect dat je gedrag heeft op een ander. Hoe meer je daarvan weet, hoe beter je je eigen leven kunt vormgeven. Daarvoor heb je uiteraard wel tools nodig, waarvan één van de belangrijkste ‘assertief zijn’ is. De inhoud van de trainingen zijn bij uitstek praktijkgericht: dat houdt in dat er veel geoefend en geëxperimenteerd wordt. Tijdens de trainingen worden verschillende werkvormen gehanteerd, zodat tegemoet wordt gekomen aan de verschillende leerstijlen van de deelnemers. Centraal staat de persoonlijke benadering en begeleiding: daarom wordt er met kleine trainingsgroepen gewerkt.

Er wordt gebruik gemaakt van DVD-opnames die geanalyseerd worden tijdens de trainingen, maar ook wordt gebruik gemaakt van psychologische testen. Deze testen zijn één van de instrumenten die TOOL Training & Opleiding hanteert om je uit te dagen tot reflecteren.

Tool training & opleiding illustr2_0002-165x300