Training: Mentoren en coaches van Medewerkers

Sleutel tot goede begeleiding 

Nieuwe medewerkers zijn sneller ingewerkt wanneer zij effectief begeleid en ondersteund worden. Ook medewerkers die al langer in dienst zijn, maar geconfronteerd worden met een verandering in hun functie of doorstromen naar een nieuwe functie, zijn uitermate gebaat bij professionele begeleiding en ondersteuning in hun leerproces. Daarvoor is de training ‘mentoren en coaches van medewerkers’ ontwikkeld. Als mentor of coach faciliteert en stimuleert u het leerproces van (nieuwe) medewerkers. Het herkennen en ontwikkelen van de kwaliteiten van de medewerker betekent dat u kunt signaleren, bespreken en observeren.

Het ontwikkelen van de belangrijkste coachingsvaardigheden staan tijdens de training voor mentoren en coaches centraal, evenals het voeren van doelgerichte coachingsgesprekken. Het balanceren tussen taakgerichte aspecten, zoals het aanspreken op verantwoordelijkheden en resultaten, en relatiegerichte aspecten van coaching is daarbij het uitgangspunt.

Doel van de training:

Na afloop van de training heeft u inzicht gekregen in de begrippen ondersteunen, begeleiden en ontwikkelen. U heeft geoefend met uw vaardigheden en houding en op basis daarvan heeft u een duidelijk beeld gekregen van uw kwaliteiten en verbeterpunten.

Inhoud van de training

De meest uitgebreide vorm van deze training kent drie trainingsblokken. Centrale onderwerpen tijdens de training kunnen oa. zijn:

  • communicatie: communicatieprocessen en -patronen

  • leerprocessen en leerstijlen

  • interventiestijlen

  • doelen formuleren

  • tweegesprekken voeren

  • coachingsprogramma’s opstellen

  • coaching on the job

  • feedback geven en ontvangen

  • begeleidingsstijlen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. E.M. de Vries of drs. D. Kaspersma via 06-23747308 of email naar: info@tooltraining.nl