Langdurige trainingen zijn succesvol

Alleen meerdaagse, langdurige trainingen leiden tot succes

Reflectie en inzichten in eigen en andermans gedrag zijn de sleutel tot een succesvolle ontwikkeling in de persoonlijke performance. Daarvoor is tijd nodig. Eéndaagse trainingen op het gebied van houding en vaardigheden hebben dan ook geen nut.

TOOL Training & Opleiding heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van (leer-) gedrag van mensen. Met een degelijke academische achtergrond, passie en humor komen we tot de kern.

Onze twee meest gebruikte tools om te komen tot inzichten en reflecties zijn de 'Levende en lerende groep' en video-opnames.

Levende en lerende groep  

Dit is een werkvorm waarbij de deelnemers zelf een struc­tuur dienen te vinden m.b.t. de interactie in de groep. Wat er precies besproken gaat worden tijdens de levende en lerende groep zijn de zogenoemde inzoomers: onder­werpen die aangedragen worden door de deelnemers, waar de groep zelf alternatieven of oplossingen voor dienen te bedenken. Deze werkvorm heeft haar wortels in de principes van de Thema-gecentreerde Interactie van Ruth Cohn (1998).

Video-opnames

De oefeningen worden onder meer besproken aan de hand van het ter plekke opgenomen DVD-materiaal. Naderhand worden de opgenomen beelden geanalyseerd met de groep. Zodoende ontstaat er meer inzicht in groepsprocessen, onderlinge interacties en persoonlijke performances.