Medewerkers en hun afdeling

‘nee’ is de sterkste prikkel tot ‘ja’.

~  theo van doesburg  ~

Door de snelle veranderingen die binnen bedrijven plaatsvinden wordt een steeds groter beroep gedaan op de kwaliteiten en flexibele houding van medewerkers. Onderlinge afstemming, een blijvend kritische houding ten opzichte van de eigen performance in relatie tot de afdelingsdoelstellingen en collegiale advisering is van essentieel belang bij de verdere ontwikkeling van een afdeling.

Doelstelling en inhoud van de training


Het doel van de training ‘Medewerkers en hun afdeling’ is het kritisch kunnen reflecteren op de eigen houding, waarbij medewerkers zelfstandig kunnen aangeven welke kwaliteiten en houdingsaspecten van belang zijn voor de verdere groei van de afdeling.Elke afdeling doorloopt verschillende fasen ten aanzien van groepsprocessen. Afhankelijk van de fase waarin de afdeling verkeert en de vraag van de opdrachtgever wordt het trainingsprogramma ontwikkeld. De trainingsduur varieert daarmee per afdeling/opdrachtgever, maar bestaat meestal uit meerdere trainingsblokken. Elk blok kent een eigen niveau, een bepaalde bewustwordingsfase en een specifieke trainingsaanpak. De training ‘Medewerkers en hun afdeling’ kan er als volgt uitzien:

 

Blok I: Het individuTool training & opleiding illustr4-149x300

Tijdens dit blok richt de aandacht zich op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en op het ontdekken van persoonlijke waarden. Het verkrijgen van inzichten in gehanteerde waarden legt een basis voor zelfsturing.

Blok II: De samenwerken op de afdeling

De uitdaging van de afdeling is het vinden van de juiste balans tussen samenwerking en het geven / ontvangen van feedback. Ook het herkennen van individuele en groepskwaliteiten om zodoende interactieprocessen en teamrollen te bespreken zijn van belang. De uitdaging van de afdeling is om deze fase effectief en efficiënt te hanteren waardoor onuitgesproken irritaties, belemmeringen en verwachtingen openlijk worden besproken.

Blok III: De Versnellers

In deze fase verschuift de nadruk van doelbepaling en productiviteit naar beheersing en organisatie. De medewerkers worden gestimuleerd in het nemen van initiatieven, het onderling afstemmen en het aanspreken van elkaar.

Teamcoaching 

De medewerkers van de afdeling krijgen begeleiding op de werkplek door middel van teamcoaching: de trainer sluit een aantal malen aan bij overlegsituaties op het werk om het geleerde in de praktijk te brengen. Samen met de medewerkers en de leidinggevende wordt op het overleg gereflecteerd, om zodoende de transfer van leren te vergroten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. E.M. de Vries of drs. D. Kaspersma op 06-23747308 of via: info@tooltraining.nl